COVID-19 – i Tyskland och vad tänker de om Sverige?

Corona regler i Tyskland och hur dessa påverkar människorna. Hur ser medierna på Sverige? COVID-19